Изборният ден в област Враца започна в спокойна обстановка, без нарушения и инциденти.

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Враца ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас на изборите за президент и вицепрезидент на Рупублика България и за Народно събрание.

Днес, 14.11.2021г. сектор „Български документи ще работи от 08:30ч. до 19:30 ч.