Машини в две секции в Лом спряха работа.

В РИК – Монтана е пристигнал сигнал от председателите на СИК 122400020 в гр. Лом, че СУЕМГ е преустановила работа в 07:00 ч., а СИК № 122400021 в гр. Лом, че СУЕМГ е преустановила работа в 11:04 ч., за което са съставени констативни протоколи.

С писмо изх. № ЦИК- ЕПНС-10-1218/42/09.06.2024 г. на ЦИК, заведено под вх. № 446/09.06.2024 г. във входящия регистър на РИК 12 – Монтана, ЦИК указва на РИК Монтана, че при наличие на предпоставките на чл.269 от ИК и след съгласуване с ЦИК, районната избирателна комисия взема решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и писмо изх. № ЦИК- ЕПНС-10-1218/42/09.06.2024 г. на ЦИК, РИК -Монтана

Р Е Ш И:

Районна избирателна комисия 12 – Монтана дава разрешение да се преустанови машинното гласуване в СИК № 122400020 и СИК № 122400021 в община Лом.

Гласуването в СИК № 122400020 и СИК № 122400021 в община Лом да продължи с хартиени бюлетини.

Снимката е илюстративна.