Адвокат Ирина Иванова е магистър по „Право“ и „История и география“. Има допълнителна квалификация в сферата на извънсъдебно решаване на спорове като „Медиатор – специализирани медиации“. Адвокат към Адвокатска колегия – Враца, общински съветник и заместник-председател на Общински съвет-Враца през мандат 2019 г.-2023 г., член на постоянните комисии по култура, здравеопазване и социални дейности, спорт, туризъм и младежки дейности.

Работила е на различни юридически и административни длъжности, включително и като преподавател по специализирани предмети в сферата на правото. Един от експертите, положили основите на новосформираната Областна администрация – Враца през 1999 год. заедно с Румен Петков и Милена Найденова, които също са в листата на СДС за общински съветници. Била е  и заместник областен управител на област Враца. Завършила е политическа академия през 2010 г. От 2015 год. е  Областен председател на СДС- Враца.

Учредител на СНЦ “Обществен дарителски фонд за Враца“ заедно с друг кандидат от листата – Дамян Петров,  сдружението, което дари ледената пързалка на врачани. Учредител и на СНЦ „Майчин център“ с председател Милена Найденова, организация-инициатор на Малките граждански инициативи в Общински съвет – Враца и на коледната дарителска кампания „Осиновете врачанско семейство“.

Като общественик и приятел на книгите, Ирина Иванова активно участва в организацията и реализацията на различни мероприятия, свързани с развитието на културата, читалищната дейност и историческата памет на област Враца. Като политик представлява традиционната десница.

Обича Враца, защото това е нейният град с неговите улици, къщи, площади, с прекрасния надвиснал над него Балкан и със своите малко чепати, вечно недоволни, за някого особени, но всъщност страхотни хора. „Трябва да имаш очи да ги видиш, кръв да ги усетиш и сърце да ги разбереш“, казва Ирина Иванова и допълва, че ще продължи да работи за приобщаване на гражданите към местното самоуправление, с внимание, насочено към техните проблеми, идеи и предложения и ще защитава законността както досега – без компромис

Отново сте водач на листата за общински съветници на СДС-Враца. Каква е Вашата равносметка като един от най-активните общински съветници в ОбС-Враца през изминалия мандат?

Изминалите четири години бяха изключително динамични и трудни. Пандемията наруши възможностите за срещи с хората, след което възникна и политическа криза в държавата. Много трудна бе работата на общинските съветници, а и на общинската администрация  в онлайн среда, а след това и без държавен бюджет, от който респективно зависи общинският бюджет.

Влязох в Общинския съвет със заявка да се ръководя в работата си от законността и интересите на общността, като основно условие за гласуването си в Общинския съвет. Връщайки се четири години назад – спазих този принцип до последната сесия, която се проведе днес, макар и да не беше лесно. 

Не си позволих да се поддам на натиск за обслужване на частни интереси, тогава когато беше в противоречие със закона. Удовлетворена съм, че с другия съветник от СДС – Румен Петков, работехме в абсолютен синхрон и взаимна подкрепа, като успяхме да реализираме голяма част от идеите си.

Равносметката ми е, че 90% от предложения, които съм отправяла на всяка сесия, са били приети от колегите ми. Често действах и сама като комисия по законосъобразност, макар и да не съм неин член, но в този мандат юристите в Общинския съвет бяха много малко. Радващо е, че виждам сред кандидатите за съветници няколко мои колеги, което неминуемо ще повиши качеството на работа на съвета.

Най-важните проблеми, чието разрешаване инициирах в качеството си на общински съветник, са свързани с градската среда, в която живеем и касаят основно пешеходните зони, неправомерното използване на площадни пространства от велосипедисти и други превозни средства, нерегламентираното паркиране в пешеходни зони, проблеми свързани с паркиране в „Синя зона“. По време на пандемията от КОВИД отправих предложение, което се възприе от колегите съветници, за освобождаване от заплащане на наем  на всички наематели на община Враца, осъществяващи спортна, търговска и административна дейност, които временно са прекратили работата си, вследствие на въведеното извънредно положение и наложените ограничителни мерки. Предприех и лична кампания за своевременно оповестяване на мерките и тяхното прилагане, които се налагаха на гражданите, като участвах и в доброволчески кампании в тази връзка. Подпомогнах няколко училищата за осигуряване на достъпна среда за деца и възрастни в неравностойно положение.

Най- много усилия положих, за да успея да върна пещерата „Леденика“ на врачани и ще продължа да работя по този проблем, за да стане факт. Учудващо е за мен, че отговорните институции продължават да бездействат, а проблемът с най-знаковия туристически обект на Враца остава. 

През изминалия мандат бях член на постоянните комисии по Култура; Здравеопазване и социални дейности; Спорт, туризъм и младежки дейности. Приоритетно работата ми в ОбС беше насочена основно в тези области, като включително взех активно участие в изготвянето на правилата, по които Общинския съвет подпомага финансово работещите в тези сфери.

Сериозно внимание отделих на работата си във фонд „Култура“. Още в началото на мандата ни подготвих проект за правилник, по който се финансират дейностите в сферата на културата в община Враца. Това са малки проекти на гражданите на общината и съм щастлива, че имахме възможност да ги подкрепим дори и в годината на пандемия. Включително и тази година в условията на неприет бюджет, финансираните проекти от фонд „Култура“ са вече факт. Признавам, че това беше лична моя кауза. За пример ще дам друг проект насочен към гражданите – малките граждански инициативи за подобряване на средата, в която живеем, който не се осъществи тази година, както и през 2020 год., поради бездействие на съвета.

Категорична съм, че културата в нашата община се нуждае от допълнителни стимули, които Общинския съвет е в правомощията си да предостави. Неслучайно и в миналогодишния бюджет общинските съветници от СДС настоявахме за облекчение на такса смет и битови отпадъци за културните и образователни институции – читалища, библиотеки, музеи, детски градини и училища, които не генерират приходи от собствена печалба и съответно едно такова облекчение би освободило бюджетен финансов ресурс за осъществяване на дейност. Съжалявам, че колегите общински съветници от мнозинството не възприеха тази политика за насърчаване на културата и образованието, но ние не сме се отказали от нея и ще настояваме да намери реализация в следващия бюджет.

Днес дадохме финал и на един много сериозен процес по подбор на съдебни заседатели за Районен съд – Враца и Окръжен съд – Враца, в който взех дейно участие като председател на комисията. Удовлетворена съм, че след положените сериозни усилия и с помощта на медиите, успяхме да ангажираме гражданите да участват активно, за разлика от други общини, като не позволихме Общински съвет – Враца да стане причина работата на съда в наказателните дела  да бъде нарушена.

Наистина ми е трудно да изброя всичко, което общинските съветници от СДС успяхме да свършим през този мандат, повече мисля за несвършеното и предстоящото. Винаги може да се работи и по-добре и по-упорито, особено когато имаш съмишленици в осъщественото на добрите идеи. 

Какви са Вашите приоритети като общински съветник за новия мандат на ОбС-Враца?

Ние от СДС, ще работим за:

– стабилно и предвидимо за бизнеса и хората управление;

– широко балансиран бюджет;

– по-лесна комуникация с администрацията и Общинския съвет, чрез възползване от възможностите на технологиите;

– Общински съвет, отворен към проблемите и идеите на гражданите на Враца;

– икономически стимули за частния бизнес;

– политика, ориентирана към малките населени места и кварталите;

– стимули за реализация на младите хора в общината;

–  качествено образование, изграждащо мислещи и знаещи млади хора;

– създаване на условия за превръщане на община Враца в атрактивна туристическа дестинация;

– създаване на условия за развитие на спорта в общината и подпомагане на спортните клубове;

– достъпна околна среда и справедливо отношение към потребностите на всяка обществена група;

– сигурност за живота и здравето на гражданите на нашата община;

– и не на последно място ще настояваме общината да отделя повече внимание и средства за култура и образование, които да достигат до реалния потребител и в най- малкото населено място. Само цивилизовано и четящо общество е способно да направи цивилизован, зрял и информиран избор.

Ние искаме това, което искате и вие – 

силна правова община и стабилно управление с внимание към хората. Без корпоративна зависимост.

С каква листа влиза СДС-Враца в Местни избори 2023 г. ?

За тези четири години с г-н Румен Петков изградихме силен екип в Общинския съвет. Не беше трудно, тъй като сме работили и преди заедно в Областна администрация – Враца, където той беше Областен управител. Съвсем естествено е, давайки си сметка за естеството на работа в съвета, да потърсим хора, с които бихме разширили експертизата на групата ни и обществения принос, и с които бихме работили в добър екип. Всеки един от останалите кандидати в нашата листа е подбран с особено внимание, след висока оценка в рамките на СДС за неговата експертност и обществен принос.

Кандидатите  за общински съветници от СДС-Враца и кандидатът за кмет на кметство Паволче, са професионалисти и уважавани общественици. Хора с идеи,  капацитет и ентусиазъм да работят за бъдещето на Враца – солидна експертна и политическа алтернатива на това, което мнозина се опитват да  представят за дясно и прогресивно на предстоящите избори.  

В листата ни има доказани професионалисти от редица сфери на обществения  живот – предприемачи, юристи, инженери, лекари, земеделски  производители, младежки и медицински работници. Радващо е, че млади хора имат желание да участват в политиката и да дадат своя принос за развитието на Враца.

Най-младият кандидат за общински съветник, предполагам и в цяла България, е в нашата листа. Той е ученик в 12 клас и вече работи в сферата на туризма. Най-успешната платформа за популяризиране на Враца има свой представител сред нас – млад човек, избрал да живее именно тук и създал първата за региона агенция за дигитален маркетинг, отдал се на призванието да разпространява сред подрастващите своите знания, умения и любов към Враца. Най-знаковият кандидат за кмет на СДС, всъщност първата жена кандидат за кмет на Враца,  и свободен по дух и сърце човек е сред нас. Опитът й в бюджетната и обществената сфера би бил неоценим за Общинския съвет. В нашия екип са и двама от достойните граждани на Враца, ангажирали свободното си време в инициативи, свързани с историческата памет. Вниманието, което насочваме към развитие на спорта, образованието и младежките политики, е намерило отражение в нашите кандидати, които бяха и в листата за народни представители от региона. Тъй като сме партия, която основно насочва политиките си към създаване на възможности за развитие на малкия и средния бизнес, в листата ни за съветници са намерили място десни по убеждение хора, които успешно се занимават с частен бизнес. За СДС приоритет е законността, поради което наш кандидат за съветник е и юрист с дългогодишен опит, именно в контрола над актовете на местното самоуправление и местната администрация. Давайки си сметка за сериозните проблеми в здравеопазването в общината, сме удовлетворени, че в листата ни изразиха желание да участват млади хора, работещи в тази сфера с конкретни и смели идеи за здравеопазването.

Това, което обединява всички ярки личности в синия отбор на СДС-Враца е фактът, че тези хора милеят за родния си град и са готови да отделят от времето и усилията си за бъдещето на Враца!  

Благодарим на тези от вас, които толкова години ни гласуват доверие – вие оценявате усилията ни и вярвате във визията ни за развитие на общината.

Ние сме десният избор на свободните хора във Враца!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!