Продължава контролът на земеделските производители и през следващия месец.

Това остава един от основните акценти в дейността на Инспекцията по труда и в частност на Дирекция „Инспекция по труда“ във Враца. При проверките се обръща

специално внимание върху законосъобразното наемане на работници за сезонна заетост.

Това може да става на всяко основание, регламентирано в Кодекса на труда, поясняват експертите. Договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114а от Кодекса на труда, т.нар. еднодневни трудови договори, обаче са само един от начините за наемане на работната ръка.

Те имат своите предимства за работещите,

които не губят право на социално подпомагане и осигуряване и в същото време се осигуряват във фонд „Пенсии“ и във фонд „Трудова злополука и професионална болест“.

Важни са обаче и за земеделските стопани,

които нямат задължение да регистрират тези договори в НАП, както и да оформят трудови книжки и да издават заповеди за прекратяване.