Културни и исторически обекти от Враца, Вършец и Мездра ще бъдат включени в дигиталната карта на природен парк „Врачански Балкан“. Инициативата е част от мащабен европейски проект, който дирекцията на парка изпълнява съвместно с румънския природен парк „Железни Врата“. Това стана ясно на провелата се на 20 ноември 2020 г. в Природозащитен център “Натура” първа среща на работната група създадена по проект DiGiPARKS «Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове «Врачански Балкан» и «Железни врата», ROBG-378, Договор No 64582/09.05.2019.

В срещата участваха представители на Регионалния исторически музей Враца, общински админситрации, неправителствени организации и читалища. Целта на работната група е да се съберат експерти от областта на културното/природното наследство и туризма, които да участват със съвети в отделите фази на изпълнението на проекта. Една от основните задачи на работната група е да участва в избора на културни и природни обекти за дигитализиране на природното и културното наследство на територията на ПП „Врачански Балкан“. Експетите ще бъдат ангажирани също така и в обсъждане на маркетингова стратегия и план за действие за развитие на иновативен туристически продукт, както и в обсъждането на стратегията за дигитализация на цялото природно и културно наследство на териториите на двата природни парка – Врачански Балкан и Железни Врата- Румъния.

По време на срещата инж. Николай Ненчев направи презентация за целите и дейностите на проекта, като сподели, че проектът е технически сложен поради прилагането на иновативни методи на заснемане и презентиране на територията на парка. Инж. Цветан Цветков представи извършените дейности по заснемането до момента, както и вече готови кадри от полетите на специализираната техника.

След събирането на предложения за обекти за дигитализация от заинтересованите страни ще бъде извършени и предварително проучване от експерти, които да изберат десетте най-подходящи от техническа и туристическа гледна точка обекти.