Инвестиционно предложение на фирмата “Огоста 2017” ООД за изграждането на инсинератор за изгаряне на медицински отпадъци в промишлената зона на Монтана, предизвика недоволството на граждани и екоексперти.

Въпросният имот обаче се намира в самия град и само на около 400 метра от първите къщи на бул. “Христо Ботев”(край ж.п. линията) и на 700 м. от Трето и Четвърто училище, детските градини до него и до ‘Обувната’.

А самата фирма признава, че ще се отделят вредни за здравето химични вещества при работата на инсинератора.

Кои са “Огоста 2017” ООД?

Фирмата е регистрирана на 7 април 2017 г., предметът й на дейност е: проекти и услуги в областта на опазване на околната среда, третиране и транспортиране на опасни и неопасни отпадъци и изграждане на екологични системи за оползотворяването им, производство и търговия с всякакъв вид стоки и услуги.

“Огоста 2017” ООД е създадена с 1 000 лв. внесен капитал.

Нейни собственици са Вилма Спасова – 500 лв. и Димитър Попов – 500 лв.

Вилма Спасова е свързана с две други фирми, установи справка на “Зов нюз” . Едната от тях е “Голяма риба” ООД, чийто предмет на дейност е свързан с рибарството.

Другата е Енерджи груп М ООД, където Спасова е била съдружник.

Фирмата е основана на 2-ри септември 2011 година с правна форма “Дружество с ограничена отговорност” или на кратко “ООД”. Седалището на компанията се намира в гр. Монтана, а началният внесен капитал е в размер на 200 лева. Предметът на дейност е: производство на пелети; производство на енергия от възобновяеми източници на енергия и продажбата й на електроразпределителни дружества и др.  Съдружници в нея са Валери Апостолов с  56 лв. – 28.00% дял (свързан с 9 фирми), Пламен Пелов 30 лв. – 15.00% дял (свързан с 8 фирми) и Виктор Апостолов  114 лв. – 57.00% дял (свързан с 6 фирми).

Съдружник на Вилма Спасова в “Огоста 2017” ООД е Димитър Попов, който е свързан във времето с четири други дружества.

Това са Търговска лига – Национален аптечен център, Социални аптеки ЕООД, Специализирана болница за активно лечение по кардиология – Велико Търново АД, където Попов е бил в съвета на директорите.

Фирма Дилекса трейдинг ЕООД, създадена от Попов с 2 лв. капитал и с предмет на дейност транспорт и обезвреждане на опасни отпадъци, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, пране на болнично бельо и други дрехи, както и всички други дейности и услуги, незабранени със закон.

Потърсихме инвестиционното предложение на фирма “Огоста 2017” ООД  за изграждане на инсинератор на сайта на Община Монтана. Там открихме, че от документа са публикувани само нечетните страници. В този смисъл то е непълен и никой не може да се запознае напълно с намерението на фирмата.

Никъде не открихме и пълна техническа спецификация на съоръжението, нито производител.

Единствената информация, която може да се намери е в решението за ОВОС на РИОСВ Монтана, където също не става ясно какъв точно ще бъде инсинераторът, който ще обезврежда, чрез изгаряне опасни и неопасни отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване и фармацията, за които няма друга алтернатива за третиране.

За коментар по темата потърсихме зам-председателя на „Екогласност” в Монтана – Петър Пенчев

“Предложеният инсинератор за изгаряне на опасни отпадъци, е по стара технология от миналия век.

При него изгарянето става при 800 градуса, а съгласно научните данни това е ниска температура, при която се отделят най-опасните ракопричинители у човека – диоксини и фурани, за които даже имам писмен отговор от еко-министерството, че не разполагат с апаратура за измерване и контрол.

Съществува нова технология, по която в една българска община са вложили досега 22 милиона лв., но там изгарянето ще бъде при 1800 градуса, като газовете преминават през сериозен воден филтър и с това се гарантира, че в атмосферата няма да се изхвърлят никакви замърсители.

Считам, че в случая парите нямат значение, когато заради някакви си нови пет работни места, ще се тровят 30 хиляди монтанчани.

И тъй като от Община Монтана и Районната здравна инспекция са внесли в РИОСВ по две свои писма, подписани лично от кмета Златко Живков и д-р Елена Борисова, ЗА съгласие с фалшивия инсинератор, то остана възможността Регионалният експертно-екологичен съвет да чуе протеста на монтанчани, и със значими представени аргументи да предложи на инж. Любомир Иванов, директор на РИОСВ, да не се съобрази с двете институции, за които сме изяснили техните закононарушения.
Радвам се, че към протеста се присъединиха експерти и от БАН с дълбоки познания на законите в тази област. Виждам проявеното недоволство и в социалните мрежи. Против протеста са само няколко местни журналисти, защитници на шестмандатния кмет, но това не е от днес.”
Потърсихме и директора на РИОСВ Монтана, инж. Любомир Иванов, който отскоро заема тази длъжност. Пред “Зов нюз”, той обясни, че все още няма окончателно решение за изграждането на инсталацията.

Дал ли е положително становище кметът на  Монтана – Златко Живков или не?

Кметът Златко Живков беше цитиран от местни медии : “Ние сме длъжни да представим изискванията за всеки един проект и това правим. Но нямаме никакво друго участие или ангажимент в тази инициатива под каквато и да е форма. Общината не стои зад проекта и към този момент не се е произнесла със становище в подкрепа за реализацията му. Тепърва предстои произнасянето на различните институции”.
Нито той обаче, нито РИОСВ и РЗИ коментират през годините това, че фирма “Огоста 2017” вече има действащи договори за третиране на  медицински отпадъци.
Дали обаче всички медицински отпадъци от вече сключените договори се обезвреждат със съществуващия автоклав?

Съмненията на обществеността са, че и с днешна дата и без инсинератор те се изгарят.

За да обърне внимание местната власт на този сериозен проблем, в социалните мрежи вече е организиран протест в определения за закъснялото обществено обсъждане ден – 22 октомври.

Протестът ще се състои пред сградата на  Общината от 8.30 ч.,  а след това от 10.00 ч. в залата на хотел “Огоста”.

Припомняме, че това е трети опит в населени места в Северозапада да бъдат изгаряни или обезвреждани медицински отпадъци. Първите два бяха от други фирми, които искаха, чрез различни инсталации, да извършват тази дейност на територията на Враца и Мездра, но обществеността и местните власти не позволиха това.

“Зов нюз” ще продължи да следи темата.