Министерският съвет одобри на днешното си заседание проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на околната среда и енергетиката на Република Гърция. Целта на документа е укрепването на сътрудничеството между двете държави за гарантиране сигурността на доставките и съхранението на природен газ, в дух на солидарност и взаимопомощ, става ясно от съобщение на правителствената пресслужба.

Със сключването на меморандума България ще може да съхранява и да резервира слотове за втечнен природен газ в Гърция, а от своя страна гръцки доставчици ще могат да разервират капацитети за нагнетяване и добив в “Чирен”, става ясно от съобщение на правителствената пресслужба след редовното заседание на Министерския съвет.

Меморандумът ще бъде сключен в изпълнение на Регламент (ЕС) 2022/1032 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2022 г. за изменение на Регламенти (ЕС) 2017/1938 и (ЕО) № 715/2009 във връзка със съхранението на природен газ. Според изискванията на регламента всяка държава, която не разполага с подземни съоръжения за съхранение на газ на нейна територия, трябва да поддържа стратегически резерви, равни на 15% от годишното си потребление в друга страна от ЕС, пише в решенията на МС.

“Един или повече гръцки доставчици на националната система за пренос на природен газ, управлявана от DESFA, следва да се регистрират като потребители на българската преносна система, както е предвидено в Мрежовия кодекс на „Булгартрансгаз” ЕАД. По този начин те ще могат да резервират капацитети за нагнетяване и добив в ПГХ „Чирен” за максимален общ обем на съхранение от 0,7 TWh, става още ясно от информацията.

От своя страна слотове и капацитет за съхранение, както и съответният капацитет за регазификация от терминали в Република Гърция, могат да бъдат резервирани от един или повече български доставчици на националната газопреносна система, управлявана от „Булгартрансгаз” ЕАД. Те ще използват втечнен природен газ за директно снабдяване на крайните потребители на територията на България за максимален общ годишен капацитет за регазификация от 2,0 TWh.