Служители на звено „Инспекторат“ съставиха два акта на лица, нарушаващи Наредбата за поддържане и опазване на чистотата.

Нарушителите са установени в района на бул. “Демокрация”, като същите са премахнали разлепените материали.

Проверките на Инспектората продължават.