Дисциплинарната комисия на БФС излезе с решения, с които глобява „Ботев” – Враца с общо 10 000 лева.

Определена е имуществена санкция в размер на 1000 лева за обидни и нецензурни скандирания.

Глобата е на основание чл.37, ал.1, т.26. На основание чл.37, ал.1, т.4, б.А дисциплинарната комисия наказва ПОФК “Ботев” – Враца

за хвърлени предмети,  с имуществена санкция в размер на още 1000 лева.

По доклад на гл. съдия Петър Костадинов на основание чл.36, ал.1, т.1, б.А от ДП

за нанесени обиди към длъжности лица от ръководители на ФК дисциплинарната комисия наказва ПОФК “Ботев” гр. Враца с имуществена санкция в размер на 8000 лева.

Последно наложената глоба е най-високата санкция от всички, които са определени на днешното заседание.