Втори шанс на Гинка Върбакова да купи ЧЕЗ, ще даде КЗК.

Комисията е образувала ново производство по искането на “Инерком България” за придобиване на „ЧЕЗ България“ и други дружества от групата.

Това се случва след като антимонополният орган, с решение от 19 юли т.г. отказа концентрацията.

Няколко месеца по-късно обаче компанията на Върбакова се раздели с фотоволтаичните си активи и поиска ново гледане.

КЗК отново отказа, но преди месец Върховният административен съд постанови, че решението на Комисията  да откаже второ разглеждане на сделката между CEZ и „Инерком България“ е незаконно.

Така КЗК трябва да образува ново производство и това е направено на 14 декември 2018 г., става ясно от сайта на комисията.

В началото на декември изтече срокът, в който компанията на Върбакова трябваше да плати договорената сума по придобиването на активите на ЧЕЗ в България.

Поради липсата на одобрение от КЗК това не можа да стане, а чешката компания обяви, че паралелно започва преговори с втория класиран кандидат в наддаването – India Power.

Новото производство е относно придобиването на „ЧЕЗ България“ ЕАД,

„ЧЕЗ Разпределение България“ и дъщерното му дружество „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД, „ЧЕЗ Електро България“, „ЧЕЗ Трейд България“, „Бара Груп“ и „Фри Енерджи проджект Орешец“.

Според обявлението за откритото производство не се очаква планираната конгломератна концентрация да засегне конкуренцията на съответните пазари.

Трети заинтересовани страни имат право да внесат свои становища в 7-дневен срок, считано от 14 декември 2018 г.

КЗК ще се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка, се казва в съобщението.