България е на последно място в статистиката за заплащане на час труд. Това сочат данните на Европейската статистическа служба Евростат.

Трудът у нас се заплаща средно 5.4 евро на час, докато в Дания (на първо място), сумата е 43.5 евро, т.е. почти осем пъти повече. Данните са за 2018 г. и включват цялата икономика, но без земеделието и публичната администрация, като става дума за фирми и предприятия с 10 и повече служители.

Средният размер за целия Европейски съюз за 1 ч. труд е €27.4, а в Еврозоната – €30.6. Пред нас и предпоследни са съседите от Румъния със заплащане от €6.9 на час. Пред тях са Литва с €9.0, Унгария с €9.2 и Латвия с €9.3.

В горната част на класацията под номер две са Люксембург, където за час работа дават средно €40.6. Трети с €39.7 на час са Белгия, следвани от Швеция – €36.6, Холандия – €35.9 и Франция – €35.8.

1 час труд струва на индустрията €27.4 в ЕС и €33.2 в Еврозоната. В услугите цената в целия ЕС €27.0 и в Еврозоната е €29.6. В строителството разходът е €25.0 за ЕС и €27.6 за Еврозоната. Това са разходите за заплати, осигуровки и други социални разходи от този тип.