Началото на тази учебна 2020/2021 г. ще бъде присъствено с тенденция да преминаване към дистанционна форма на обучение.

Това съобщи началникът на РУО-Враца Галина Евденова.

Тя обясни, че спрямо изискванията на Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието, всички училища в областта ще спазват противоепидемичните мерки в условията на пандемията, в която се намира страната.

Част от задължителните мерки са: спазване на общите здравни мерки, носене на лични предпазни средства, дезинфекция на повърхностите и проветряване, засилена лична хигиена и условия за това.

Всяко училище трябва да изгради свои вътрешноучилищни правила във връзка с пандемията.

Контактите между учениците от различните паралелки трябва да бъдат максимално ограничени. Критичните зони, в които трябва да се ограничат контактите са коридорите, стълбищата, тоалетните, бюфетите, компютърните кабинети и физкултурните салони.

Задължително е обособяването на място за изолиране на ученик или лице със симптоматика за коронавирусна инфекция.

Галина Евденова обясни, че всяко училище ще обособи такова помещение, било то отделна стая или лекарския кабинет.

Задължително е и провеждането на учебните занятия навън, ако времето и съответният предмет го позволяват.

„Някои училища вече са закупили шатри, разпределят се дворовите пространства, за да не се събират учениците, когато са навън“, каза началникът на РУО-Враца.

Всички ученици ще минават през медицински филтър.

Относно превключването към дистанционно обучение, началникът на РУО-Враца заяви, че това ще се превърне в практика на училищата и вече няма да има грипни ваканции за учениците.

Едни от задължителните мерки при преминаване на ОЕСР е изборът на една електронна платформа за цялото училище. Всяко учебно заведение трябва да избере и начин за осъществяване на обучението и комуникацията – синхронно, асинхронно, редуване или алтернативно. 

Трябва да бъде определен екип за подкрепа и организация при осъществяване на електронната форма на обучение, също така и на алтернативни седмични разписания. Изготвянето на списък със заместващи учители е също задължително за преминаването към електронна среда.

Галина Евденова обясни, че такива учители могат да бъдат повикани и от „Банката с кадри“, които имат институциите. Това са учители, които са в пенсионна възраст, но могат да вършат работата си или почти дипломирани студенти.

Ученици с установен по-висок риск от коронавирусна инфекция могат да преминат към самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма на обучение. Като това не е препоръчително за деца от 1 до 4 клас.

„За тази цел ще бъдат разкрити електронни центрове на територията на страната“, обясни началникът на РУО-Враца.

„Ако дете пожелае такова обучение, то може да попадне и в стая с учители от Варна, не е задължително те да бъдат неговите преподаватели.“

Тя обясни още, че има случаи на деца, чиито родители заминават за чужбина, но искат децата им да имат и българско образование, затова те също ще могат да използват дистанционната форма на обучение.

Друг важен момента за новата учебна година е транспортът на учениците. Той ще се извършва също през специален противоепидемичен филтър.

На превозното средство ще бъде извършена цялостна дезинфекция, който включва седалките, прилежащите им части, пътеките и интензивното и естествено проветряване след дезинфекцията.

При качване и слизане на децата да се осигури възможно най-голямо разстояние между тях, учителите им и други придружаващи ги лица, както и допирът до дръжки, копчета и други повърхности. Освен това трябва да се провежда всекидневен инструктаж за предотвартяване на разпространението на коронавирусната инфекция.

В МПС-то трябва да бъдат поставени обозначителни табели за задължително носене на предпазни маски и носенето им трябва да се контролира от придружаващите или от водача.