На сайта на Националното тол управление www.bgtoll.bg може да се проверява валидността на електронна винетка на автомобил, който е със сменен регистрационен номер. Информацията може да се намери чрез бутона „Проверка на е-винетка при пререгистрация на автомобил“, след като се въведе новият номер, информира АПИ.

Досега служители на Националното тол управление уведомяваха за прехвърлянето и валидността на е-винетката лично – по телефона или чрез електронната поща, собствениците или ползвателите на автомобили с променени регистрационни номера.

Съгласно Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, при промяна в регистрационния номер на пътното превозно средство собственикът или ползвателят следва в срок до три работни дни да заяви тази промяна в Агенция „Пътна инфраструктура“. Той може да подаде заявлението в централното управление или в областните управления на АПИ, както и на електронния адрес info@bgtoll.bg.

От началото на 2019 г. постъпилите и обработени заявления за прехвърляне на електронна винетка са близо 29 000.

Собственикът или ползвателят на превозното средство запазва е-винетката с валидността на вече издадената.

Заради невъзможността да се правят корекции в електронната система, отговорността за правилното въвеждане на данните за е-винетка – регистрационния номер, националността по регистрация, категорията на пътното превозно средство или периода на валидност, е изцяло на собственика или на ползвателя. Съгласно чл. 5 ал. 3 от Наредбата, в случай на неправилно декларирани данни се счита, че за автомобила не е платена пътна такса.

Напомняме, че вписването на символите от регистрационния номер на пътните превозни средства в уеб сайта и мобилното приложение за купуване на електронна винетка може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. В случай, че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал те не се въвеждат. Буквените символи от регистрационния номер се изписват с главни букви. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква – “О”.

Необходимо е потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях информация преди да потвърдят финалното плащане. Електронната система за събиране на пътни такси позволява покупката само на една винетка за един автомобил за даден период от време. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата винетна такса за съответния автомобил.