Добрина Карамболова

Европейската комисия представи  дълго подготвяния закон за свободата на медиите. Предложеният регламент включва гаранции срещу политическата намеса в редакционните решения и срещу неправомерното следене. Основна част от новата законова рамка са независимостта и финансирането на обществените медии. В текста се поставя акцент и върху собствеността на медиите и разпределянето на държавната реклама. Законодателният акт обхваща и въпроса за медийната концентрация и създава нов независим Европейски съвет за медийни услуги.

Там, където съществуват обществени медии, осигуреното им финансиране трябва да бъде адекватно и стабилно, за да се гарантира редакционна независимост. Ръководителят и управителният съвет на обществените медии ще трябва да се назначават по прозрачен, открит и недискриминационен начин. Това обясни зам.-председателят на ЕК по ценностите и прозрачността, Вера Йоурова

„За първи път ЕС представя закон, който  дава гаранции за защита на  редакционната независимост на медиите. Държавата не трябва да се намесва в редакторските решения. Нито една обществена медия не трябва да се превръща в канал за пропаганда, на която и да е партия. Ние искаме страните-членки да предприемат законодателна инициатива и в нея да залегнат обективни критерии за назначаването на директорите и управителните съвети на медиите.  И тук не трябва да има партийни приятели. Финансирането на обществените медии трябва да е прозрачно.“

Еврокомисията предлага създаването на Европейски медиен съвет, който ще включва национални представители на медиите. Съветът ще  трябва да  следи за прилагането на правната рамка и да подпомага Комисията при изготвянето на насоки, свързани с медийното регулиране. Новият орган трябва да координира и националните мерки по отношение на медиите извън Евросъюза, които представляват риск за обществената сигурност, за да гарантира, че тези медии не заобикалят приложимите европейски правила. Съветът ще организира и структуриран диалог между много големите онлайн платформи и медийния сектор, за да насърчава достъпа до разнообразни медийни предложения

„Новият закон посочва много ясно и категорично, че медийният съвет трябва да действа напълно независимо, включително да бъде независим и от Комисията. Казвам това за тези, които имат съмнения по въпроса. Това категорично е регламентирано в медийния закон. “

Законът за свободата на медиите включва силни гаранции срещу използването на шпионски софтуер срещу медиите, журналистите и техните семейства. Актът изисква всяка законодателна, регулаторна или административна мярка, предприета от държава-членка, която би могла да засегне медиите, да бъде надлежно обоснована и пропорционална.  Предвиждат се тестове за медиен плурализъм  и изисквания за прозрачна държавна реклама. Този нов набор от правила е изцяло в защита на плурализма и независимостта на медиите в ЕС, увери и еврокомисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон

„Сега за първи път имаме закон, който защитава обществените медии. Преди такъв не съществуваше. Ако се установят нарушения, можем да ги осъдим, а досега нямахме законови начини. Обществените медии имат обществена функция и трябва да бъдат независими и прозрачно финансирани.”

Сега предстои Европейският парламент и държавите-членки да обсъдят предложения нормативен акт от Комисията. Брюксел ще насърчи дискусиите, и по-специално в рамките на Европейския форум на новинарските медии. Според евродепутата от Прогресивния алианс на социалистите и демократите – Елена Йончева, предстои по-трудната част. Зам.-председателят на ЕК Вера Йоурова заяви, че очаква съпротива от страна на националните правителства. По думите й, някои държави-членки искат да могат да влияят на медиите. Според евродепутата Елена Йончева противопоставянето в тази посока не е притеснително, така ще даде различни гледни точки и вероятно ще подобри отделните текстове в новия медиен закон.

Съдържанието е предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Материалът е продуциран от БНР и достига до вас благодарение на партньорството със “Зов Нюз“.