Незабавно да се върне психотестът при издаване и подновяване на разрешителни за оръжие. За това призоваха криминалисти, инструктори по стрелба и психиатри по повод поправките в закона за притежаване на огнестрелно оръжие, които бяха приети от парламента тази седмица.

Промените предвиждат да се запази сегашният режим, при който решаващото заключение не е на психиатрите, а на служителите в МВР, но да отпадне изискването на всеки 5 години да се подновява разрешителното. Увеличава се и броя на притежаваните боеприпаси от 50 на 100 патрона за самоотбрана.

Близо 35 хиляди души у нас законно притежават ловно оръжие или късоцевно за самоотбрана. Всяка година желаещите се увеличават.

Общо 230 патрона трябва да бъдат изстреляни от желаещия да получи документ, с който да кандидатства за разрешително за оръжие пред МВР в рамките на практичния изпит, а преди това той преминава и теоретичен.

След това служител на КОС в МВР преценява дали кандидатът има основателна причина за притежание на оръжие, а шефът на полицейското районно управление решава дали да даде разрешение. Според криминалисти и инструктори така няма обективна оценка.

 

Промяната в закона за притежание на огнестрелно оръжие отваря на дневен ред един съществен пропуск в българското законодателство. А именно този, свързан с психологическото състояние на притежателя на оръжие. Оказва се, законът държи повече на документите, отколкото на личността, която иска да притежава оръжие.

 

Експерти настояват чрез нова поправка в закона да се прецизира и мотива “самоотбрана” при издаване на разрешителни за оръжие.

В приетите поправки на закона отново не е помислено и за друг проблем – криминалната проявеност.