Как изглежда ТЕЦ “Брикел” след ремонта? В редакцията на “Зов нюз” бяха изпратени скандални кадри, които публикуваме без коментар.

“Брикел” ЕАД  е дружеството, обединило под една шапка топлоелектроцентрала и Брикетна фабрика.

Централата се е превърнала в нарицателно за замърсяване на въздуха и околната среда.

генерал агрохимикали

Припомняме, че тя трябваше да бъде изведена от експлоатация след 2011 г. Приватизацията ѝ обаче променя плановете, съобщават от Greanpeace Bulgaria.

Повече от 10 години по-късно, замърсяването в Гълъбово от ТЕЦ “Брикел” продължава  с още по-голяма сила и то веднага след плановия ремонт на инсталацията през юни 2022 г.

Изпускането на непречистени газове и неорганизираните емисии от прах от цялата сграда се е превърнало в норма за зле поддържаната централа.