Професионалните домоуправители и етажната собственост влизат в електронни регистри. Това предвижда проект на Наредба за Единна информационна система на етажната собственост, разработена от Министерството на регионалното развитие след приемане на промените в Закона за управление на етажната собственост.

Изгражда се и единна информационна система на етажната собственост.

Целта е да се уреди създаването на регистрите и правомощията на органите, свързани с вписването и заличаването на данни в системата. Единната информационна система ще съдържа два публични регистъра – на професионалните управители и на етажната собственост, които ще се администрират от Министерството на регионалното развитие.