Днес „Държавен вестник“ обнародва промените в Закона за хазарта, приети от Народното събрание. С тях се слага край на частните лотарии и тотото официално става манипулист в лотарийните игри.

Документът с промените бе приет на второ четене от депутатите на 7 февруари, а вносител бе лидерът на НФСБ Валери Симеонов.

С днешното публикуване на тези промени, лотарийните игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, издадени на оператори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се прекратяват, а издадените удостоверения на хазартни оператори се обезсилват.

До 21 февруари талоните на „Националната лотария“ трябва да бъдат иззети от всички места, където се продават досега.

Печалбите от игрите, които не са изплатени до влизането в сила на закона, ще се изплащат според съответните условия и правила.