Темата на тринадесетото издание на вътрешния фотоконкурс е „Моето любимо място“

Общо 202 снимки ангажираха вниманието на журито в тазгодишния фотоконкурс на ДП РАО, в който двадесет и шестима участници от всички специализирани поделения представиха фототворби на тема „Моето любимо място“.

Двадесет и една от тях оформиха облика на корпоративния календар за 2022 г. на предприятието, който се отпечатва за тринадесета поредна година.

Трима от служителите бяха отличени за безспорно най-високо майсторство, а дванадесет заслужиха признание в различните категории на специалните награди – за артистично представяне, за пътешествие през сезоните, за дебют, за колорит, репортаж, специален фокус и за различен поглед към темата.

За първи път тази година част от участниците дадоха повод за появата на нова категория – за лирика и есе, а снимките с придружаващите ги текстове допринесоха за експресивната втора корица на календара.
Събитието се състоя чрез видеоконферентна връзка в три географски точки – Козлодуй, София, Нови хан.

„Държа за пореден път да благодаря, че това събитие – представянето на творческия календар на ДП РАО, се осъществи и тази година с приноса на всички Вас, които взехте участие в неговото създаване“, изрази признание към служителите изпълнителният директор на ДП РАО Дилян Петров.

„Всяка година творческият календар на ДП РАО се очаква с интерес – както от колегите, така и от външни организации и партньори, с които работим. Смея да изкажа и личното си мнение, че тази година календарът е най-хубав от всички досегашни“ – сподели и зам. изпълнителният директор „ФА и С“ Маргарита Коркинова.

„Благодаря на всички участници, които със своите снимки го направиха такъв. Пожелавам да имаме повод да си казваме, че „тазгодишният календар“ е най-хубав още дълги години!“