Продължава инициативата на младежите от ПП ГЕРБ-Враца “Доброто е заразно!”. Днес младите хора зарадваха деца, лишени от родителска грижа, живеещи в ЦНСТ (Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и преходно жилище за деца) с управител Ива Станчева.

20 деца и младежи на възраст от 10 до 18 години, живеещи в защитеното жилище, получиха спортни екипи и маратонки за часовете по Физическо възпитание и спорт.

Ангажиментът към тях е поет още на 15 септември, когато младежите от МГЕРБ са подарили раници за първия учебен ден на младежите от ЦНСТ.

“С тези дарителски акции искаме да покажем на хората, че трябва да сме солидарни и отговорни в грижата за по-слабите от нас. Част от тези уязвими групи са децата, лишени от родителска грижа, децата в неравностойно положение, както и възрастните хора. Ние сме искрени в постъпките си, вярваме в доброто и способността ни да сме съпричастни и социално ангажирани, и това ни кара да бъдем сигурни, че с времето все повече хора ще се присъединят към нашите благотворителни инициативи”, каза областният координатор на МГЕРБ -Враца и общински организационен секретар на ПП ГЕРБ-Враца Мартин Харизанов.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!