В края на седмицата започва подписването на споразумения с кметовете за изпълнение на общинските инфраструктурни проекти.

За област Враца са осигурени 101 млн. лева по капиталовите програми за разходи.

В община Враца 22 млн. лева ще бъдат вложени в реконструкцията на водопроводната система и изграждане на нова канализация в село Згориград, а близо 10 млн. лева са осигурените средства за основен ремонт на уличната мрежа в квартал “Бистрец”.
6 млн. лева са предвидени за изграждане на нова канализационна система, основен ремонт на уличната мрежа и парка, за основен ремонт на административната сграда на Община Борован, както и за благоустрояване и обновяване на паркове и площад в селата Нивянин и Малорад.
За община Бяла Слатина са осигурени 15 млн. лева за ремонт и обновяване на пешеходната зона и централния градски площад, нови зелени площи, кътове за отдих и парково осветление, както и ремонт на улици и тротоари в селата Алтимир и Търнава.
С близо 9,3 млн. лева в община Козлодуй ще бъдат изградени многофункционални игрища за спорт в Спортен комплекс “Арена Козлодуй” и ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на системата за външно изкуствено осветление на територията на града.
В община Криводол ще бъде направена реконструкция на пътища, част от общинската пътна мрежа на стойност 6 млн. лева.
Община Мездра ще има основно ремонтирани 17 улици в града, като е предвиден ремонт на съществуващата настилка на уличното платно и тротоарите на стойност близо 5 млн. лева.
10 млн. лева са осигурени за проекти на община Мизия, където предстои да стартира благоустрояването на централната пешеходна зона и парка, в два етапа, реконструкция и ремонт на НЧ “Просвета – 1915” и на лекоатлетическата писта в двора на ОУ “Цанко Церковски” в град Мизия, както и изграждане на общински пазар в село Крушовица.
С близо 8,5 млн. лева ще бъде извършена рехабилитацията и доизграждането на уличната ВиК мрежа в южните жилищни квартали на град Оряхово.
За община Роман, средствата предвидени от държавния бюджет са 3,5 млн. лева, с които ще бъде реконструирана улична мрежа в града и в с. Хубавене, както и ремонт на православния храм “Св. Роман Сладкопевец” в град Роман.
С 5,4 млн. лева в община Хайредин ще бъде извършен ремонт на НЧ “Съзнание- 1912” в с. Михайлово и ремонт на сградата на филиала на ДГ “Славейче” в с. Рогозен.