Този месец семействата на деца в начален етап на образование и в 8 клас ще получат половината от предвидената в закона сума.

Семействата на над 85 000 деца, записани в първи и осми клас или продължаващи обучението си във втори, трети и четвърти клас, ще получат половината от еднократната помощ за ученици до края на август. Втората част се изплаща след започване на втория срок, ако детето продължава да учи. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Размерът на помощта за учебната 2023/2024 г. е 300 лв.

Първите плащания – по заявленията на родителите, подадени до края на юли, вече стартираха, заедно с изплащането на другите видове помощи за август.

„Благодарение на приетото по предложение на Министерството на труда и социалната политика изменение в Закона за семейните помощи за деца, за учениците, продължаващи обучението си във втори, трети и четвърти клас, не се изисква вече удостоверение от училището, че са записани в съответния клас. Всички подадени до момента заявления, към които е липсвало такова, се преразглеждат по служебен път“, припомнят от министерството.

За учениците от първи и осми клас остава изискването за представяне на удостоверение от училището, че са записани в съответния клас, за да бъде изплатена помощта преди началото на учебната година. В случай че не бъде представено удостоверение, сумата за първия срок ще бъде излатена след започване на учебната година. Причината – Агенцията за социално подпомагане получава по служебен път данните за записаните за съответната учебна година ученици най-рано на 5 октомври.

 

Заявления за еднократна помощ за ученици се подават до 15 октомври.

 

През декември миналата година Агенцията за социално подпомагане съобщи, че близо 100 000 семейства на деца в първи и осми клас за учебната 2022/2023 г. са получили право на предвидената еднократна помощ от 300 лева.