Общопрактикуващите лекари ще издават новите електронни рецептурни книжки на хронично болните си пациенти и ще попълват в тях нови диагнози, като ще уведомяват НЗОК за това през софтуера си.

Пациентът няма да се налага да посещава РЗОК по тази причина. Информацията по вече издадените хартиени рецептурни книжки ще бъде достъпна онлайн за медицинските специалисти (магистър-фармацевти и лекари) през техните софтуери автоматично.

До 15 юли тази година пациентите трябва да представят старите си рецептурни книжки в аптеката при получаване на лекарствата си, за да може фармацевтът да се ориентира какво, кога и в какъв обем е било последното отпускане, в случай че софтуерът на аптеката все още няма достъп до електронните рецептурни книжки.

генерал агрохимикали

Същото важи и при посещение при личния лекар.