Кандидатстването за допълнителна еднократна финансова подкрепа за отопление от 400 лв. продължава до 14 ноември. Заявления ще се приемат през следващите две седмици в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес.

Право на допълнителната финансова подкрепа за отопление имат хората и семейства, които не са подавали заявление за отпускане на помощта в периода от 1 юли до 31 октомври. Същото право имат и хората, които са получили отказ за отпускане на помощ за отопление поради превишение на определения диференциран доход с до 40 лева или поради неизпълнение на изискването за 6-месечна задължителна регистрация като безработни в дирекциите „Бюро по труда“. Еднократната финансова подкрепа ще им бъде предоставена служебно, без да е необходимо повторно подаване на документи.

Повече информация за условията на помощта може да бъде намерена на: https://www.asp.government.bg/bg/novini-i-akcenti-asp/zapochva-priem-na-zayavleniya-za-dopulnitelna-ednokratna-finansova-podkrepa-za-otoplenie-ot-400-leva/ .