Площад “Йордан Радичков” в Берковица е опасен за ползване и не е въведен в експлоатация от Държавната приемателна комисия, назначена от Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).

Въпреки, че обектът няма акт 16, а акт 15 не отговаря на истината, че обектът е технически годен, кметът Каменова го въвежда в експлоатация…

Това става ясно от отговор на запитване от общинския съветник Милован Панталеев, отправено официално към ДНСК. 

Скандалният ремонт на площада в Берковица стигна до министър Караджов

От Дирекцията за национален строителен контрол съобщават, че при инспекцията на площада отново “са установени некачествено изпълнени строително-монтажни работи”.

В ДНСК е получено и заведено с входящ номер М-759-05-735 от 21.04.2022г. искане от Димитранка Каменова- кмет на община Берковица за назначаване на Държавна приемателна комисия за въвеждането в експлоатация на строеж:

Реконструкция на част от площад “Йордан Радичков” в Берковица.

Към искането е приложено и писмо от кмета на Берковица за отстранени забележки по изпълнените строително-монтажни работи.

Във връзка с това длъжностни лица при Дирекция за национален строителен контрол са извършили на 27.05.2022г.  съвместна проверка на място, заедно с представители на община Берковица и на лицето, упражняващо строителен надзор.

Проверката е целяла изясняване на обстоятелствата по отстраняване на забележките по изпълнение на строително-монтажните работи, при която са установени некачествено изпълнени строително-монтажни работи.

След проверката община Берковица като възложител е уведомена, че Държавна приемателна комисия може да бъде назначена след привеждане на строежа в съответсвие на изискванията по чл. 169, ал1,т1 и т.4 от ЗУТ и изясняване на обстоятелствата, необходими за удостоверяване годността на строежа за въвеждане на експлоатация и след подадено ново искане за назначаване на ДПК, придружено от окончателен доклад и документите по чл.4, ал.2 от Наредба №2-2003г.

Към момента обаче в ДНСК не е подадено ново искане за назначаване на държавна приемателна комисия.

Силният дъжд отнесе пясъка от паветата на площада в Берковица (СНИМКИ)