До 17:00 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявление в ЦИК за промени в състава или в наименованието на коалиция, регистрирана за участие в изборите на 9 ти юни. Партия или коалиция може да поиска заличаване на регистрацията ѝ за изборите не по късно от 7-ми май.

Също до края на  деня кметовете на общини трябва да насрочат консултации за съставите на секционните избирателни комисии, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на съответната община не по-късно от три дни преди провеждането на консултациите.