Избирателните секции извън страната за изборите на 9 юни ще се образуват от ръководителите на дипломатическите и консулските ни представителства. Местоположението на местата за гласуване зад граница ще се определи и спрямо разпределението на българската общност в съответния регион. 

Днес изтича срокът, в който ръководителите на мисиите ни зад граница трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква, за провеждането на изборите и за разкриване на секции в дипломатическите и консулските представителства и извън тях.

Организациите на сънародниците ни могат да правят предложения за местоположението на секциите до дипломатите ни не по късно от 14 май, а с решение ЦИК ще определи държавите, местата и броят на секциите,  не по-късно от 18 май.

След това се издават и съответните заповеди от посланиците ни, които ще отправят покана за съдействие към българските организации по места. Българите, които имат избирателни права ще могат да заявят, не по късно от 14 май, че ще гласуват за да бъдат включени в избирателните списъци.

Избирател, който има право да гласува в изборите за народни представители, но няма избирателни права да гласува в изборите за членове на Европейския парламент, ще се уведомява незабавно за това. В този случай заявлението се потвърждава само за изборите за народни представители.

За постъпилите електронни заявления през интернет страницата на Централната избирателна комисия проверката се извършва автоматизирано едновременно с подаването им.

Хората, които не са подали заявление и не са вписани в избирателния списък, могат да гласуват там където има образувана секция,  като ще попълват декларация , че не са гласували и няма да гласуват на друго място и ще се дописват във списъка.

ЦИК ще назначи членовете на секциите зад граница след консултации с парламентарните партии и коалиции, като във всяка секция ще има по един член, предложен от министъра на външните работи.