Опити за внушения и дребни заяждания съпътстваха приемането на докладната относно кандидатстването на библиотека “Христо Ботев” по проект, насърчаващ четенето при младите хора.

И този път дребнотемието дойде от ляво.

Въпросите задаваше Цветелина Дамяновска, която като дългогодишен общински съветник едва вчера научи, че всеки местен сенатор има право да бъде вносител на докладна.

Научи го, докато се опитваше да разбере, какво точно е наложило адвокат Ирина Иванова да внесе докладната за проекта на Библиотеката… 

С питанията си Дамяновска  се постави сама в неловка ситуация.

Тя буквално  подложи на разпит директора на библиотеката Силвия Врачовка, докато си изясни, че и общинската администрация (която е под прицела на левите с или без повод ) също е включена в работата по проекта.

Думата взе и зам.-председателят на ОбС д-р Владимир Христов, който обширно обясни механизма за внасяне на докладни от общинските съветници.

Всички подробности обаче сякаш не бяха достатъчни и Дамяновска отново поиска да говори, цитираме дословно нейното изказване, свалено от звуков файл и без редакторска намеса:

“Да не ме разбира колегата Иванова, че съм против това тя да бъде вносител.

Мойто основно питане беше и получих отговор не смятам, не мисля, а пък ако е така администрацията да е по-мудна от един общински съветник , та макар да съм това и аз…

Не ми се връзват нещата.

Затова насърчаването на общинските съветници да внасяме докладни, да, разбирам го.

След като това ще е практика и ние ще си намериме второстепенни разпоредители, ще им изготвим проекти и ще им ги внесем, Благодаря.

След това изказване в залата отново избухна смях, на който Дамяновска отговори по следния начин:

“Не е смешно, ще покаже времето, че не е смешно”.

Наистина не е смешно, по скоро е  тъжно един общински съветник да не знае собствения си правилник и да има подобен изказ и поведение.

И не е ли редно неговите избиратели, колкото и да са те, да получават поне малко уважение, като например  съветника да си научи подробно Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация?

Ако се затруднява в прочита, може да използва и “онези пари”, които са отредени именно за консултации, а размерът им е една минимална заплата…

Потърсихме за коментар адв. Ирина Иванова, която бе вносител на докладната, смутила Дамяновска

“На днешното заседание на Общински съвет – Враца бях попитана от общински съветник, няколко мандата, защо именно аз внасям проект за решение.

Не знаех, че с това си действие нарушавам някакво неписано правило за бездействие.

Затова и смятам, че е редно да направя следното пояснение: Съгласно чл. 71, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 33 от ЗМСМА едно от основните правомощия на общинския съветник е да предлага включване в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения.

В тази връзка буди недоумение въпросът, отправен от един общински съветник към друг по повод внесен от втория проект за решение.

Най-малкото, защото всеки общински съветник трябва да е запознат с правомощията, които му предоставя закона и да използва същите като инструмент за реализиране на обществената роля, която му е отредил избирателя.

Общинският съветник трябва да проявява активност в работата на колективния орган на местното самоуправление, да работи съвместно с общинската администрация, звената към общината, второстепенните разпоредители с бюджети към общината и гражданите, да предлага решения по различни теми, касаещи развитието на общината, а не просто да присъства на заседания, като основната му дейност да бъде свързана с критика към внесените проекти или пасивно вдигане на ръка.