Във Врачанския окръжен съд днес се проведе разпоредително заседание по Наказателно от общ характер дело № 231/20 г. Подсъдимият по това дело е непълнолетен.

Срещу него са повдигнати четири обвинения. Най-тежкото престъпление, в което е обвинен е, че макар и непълнолетен, навършил 16 години,  е разбирал свойството и значението на деянието си и е могъл да ръководи постъпките си, на 11.01.20 г. в с. Галиче умишлено е умъртвил Андреа. Убийството е извършено по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост, и с цел да бъде прикрито друго престъпление, извършено от него – изнасилване.

В днешното заседание бащата на убитата бе конституиран като граждански ищец чрез явилия се повереник – адвокат Димитър Марковски, който предяви граждански иск и направи искане за конституирането на бащата и като частен обвинител.

Повереникът направи също искане за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокурора, поради допуснати съществени процесуални нарушения – неправилно приложение на материалния закон за престъплението изнасилване.

Служебният защитник на подсъдимия направи искане за разглеждане на делото по дефиринцираната процедура по гл. 27 – чл. 371, т. 2 – от НПК.

Съдът отказа разглеждането на делото да стане по този ред, поради недопустимост на това искане с оглед изменението на НПК, публикувано в Държавен вестник бр. 83/2019 г., с което се забранява разглеждането на дела за умишлено причиняване на смърт по този ред.

Съдът отказа да прекрати съдебното производство и да върне делото на прокурора, както и да конституира бащата на убитата като частен обвинител.

Подсъдимият е непълнолетен, а срещу непълнолетни по закон е недопустимо да бъдат конституирани частни обвинители – чл. 392, ал. 4 от НПК.

Постановено е делото да се  гледа при закрити врати, поради непълнолетието на подсъдимия – чл. 391, ал. 1 от НПК.

Мярката за неотклонение на подсъдимия „задържане под стража“ бе потвърдена от съда, като той бе преведен от следствения арест в Поправителния дом за непълнолетни младежи към Затвора във Враца.

Съдът насрочи делото за 7 октомври, когато то ще се разгледа по същество.