На 22 май 2023 г., понеделник, служителите на общинска администрация, съвместно със служители на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, ще направят ежегодно почистване на гр. Козлодуй. Населените места, Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара, също ще се включат в инициативата.

Община Козлодуй приканва всички жители на общината да се включат в инициативата „Да изчистим община Козлодуй заедно”. Всеки който желае да вземе участие, може да го направи в дните 20 и 21 май (събота и неделя). Безплатни чували и ръкавици за събиране на отпадъци можете да получите в периода 19 – 22 май, от 08:00 ч. до 16:00 ч., от дежурен в сградата на Общината или от съответното Кметство.

Зоните, нуждаещи се от почистване, са паркове, детски площадки, прилежащи около домовете територии, междублокови пространства и други.
След като всеки получи материали, доброволците трябва да предоставят информация за мястото, което ще почистват, за да може Общинско предприятие „Комунална дейност” да се погрижи за извозването на събраните отпадъци. Пълните чували трябва да се оставят до контейнерите за битови отпадъци, а ако има събрани разделно опаковки от пластмаса, хартия и стъкло, могат да бъдат изхвърлени в контейнерите за разделно събиране на отпадъци. Отправяме молба към гражданите, ако събраните разделно отпадъци са замърсени, да не бъдат изхвърляни в контейнерите за разделно събиране.

Напомняме, че мястото за предаване на обемни отпадъци (стари мебели, дивани, фотьойли), както и излязло от употреба електрическо оборудване (телевизори, хладилници), е площадката за разделно събиране на отпадъци на адрес: гр. Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” № 62. Транспортирането на отпадъците е отговорност и задължение на гражданите.

Призоваваме всички граждани, които притежават необходимата за това техника, да косят при необходимост тревните площи на територията на своите имоти.

Повече информация относно инициативата можете да получите от еколозите на Община Козлодуй – Десислав Димитров, Елица Липовянова и Деница Петрова на телефон: 0973/ 85 841 или на дежурен телефон: 0973/ 85 817