Д-р Татяна Симеонова е анестезиолог. Работила е в Онкологичния център във Враца, след това като началник отдел “Здравеопазване” в община Враца,  била е анестезиолог и консултант в различни държави в Европа и света. Преди години се връща от Таджикистан и започва работа в КОЦ-Враца.

Пред “Зов нюз” д-р Симеонова говори за важността на профилактичните прегледи.

Октомври е Месец на осведомеността за рака на гърдата, годишна кампания за повишаване на информираността за въздействието на рака на гърдата.

Присъединете се към нас, докато възстанем заедно, за да помогнем на жените в нужда.

Ракът на гърдата може да бъде открит рано и да се лекува ефективно!

Той се среща във всяка страна по света, при жените на всяка възраст след пубертета, но с нарастващи проценти в по-късна възраст.

Известно е, че КОЦ – Враца е единственото лечебно заведение с онкологичен профил за цяла Северозопадна България – областите Враца, Монтана и Видин.

Статистиката е стряскаща – за първото деветмесечие на т.г. случаите на рак на млечната жлеза в трите области са 2206, като 1222 от тях са във Враца, 923 в Монтана и 611 във Видин.

В тази статистика не влизат жените, потърсили лечене в частните болници.

Данните показват, че ракът на гърдата се е превърнал в най -често срещания рак в световен мащаб. Новите случаи през 2020 г. прогнозно са повече от 2 милиона, като около 100 000 от тях се дължат на консумацията на алкохол.

Ракът на гърдата е най -често диагностицираният вид рак в европейския регион на СЗО, като всеки ден се диагностицират 1579 жени.

С повече от 3,7 милиона нови случаи и 1,9 милиона смъртни случаи всяка година, ракът е втората най-важна причина за смърт и заболеваемост в Европа.

По време на Месеца на осведомеността за рака на гърдата СЗО насърчава всички да разберат, че рискът от рак на гърдата може да бъде значително намален.

Европейският регион на СЗО има най-висок процент на нови диагнози за рак на гърдата в сравнение с всеки от другите региони на СЗО. 

Според оценките на Международната агенция за изследване на рака (IARC), през 2020 г. консумацията на алкохол е причина за почти 40 000 нови случаи на рак на гърдата в региона.

Рискът от рак на гърдата се увеличава с всяка единица алкохол, консумирана на ден. Повече от 10% от случаите на рак, свързани с алкохола в региона, възникват от пиенето само на 1 бутилка бира (500 ml) или 2 малки чаши вино (100 ml всяка) всеки ден. За рака на гърдата това е още по-високо: 1 от 4 случая на рак на гърдата, свързани с алкохола в региона, се дължи на това количество.

Просто намаляване на консумацията на алкохол може значително да намали рисковете, казва СЗО/Европа  на сесията в Копенхаген на 20 октомври 2021 г.

Европейската работна програма на СЗО 2020–2025 (EPW) и инициативата на СЗО/Европа „Обединени действия срещу рака“ имат за цел да премахнат рака като животозастрашаваща болест в региона и извън него.

pastedGraphic.png

Ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-честата форма на злокачествено заболяване и е водеща причина за смъртност сред жените, както в световен мащаб, така и в България.

Оценката на риск за РМЖ се прави с цел да се идентифицират жени с повишен риск сред цялото население.

Рискът за РМЖ варира между различните популации и за Европейските жени той е 1:11, което означава, че една от единадесет жени в EU-27 може да се разболее от РМЖ преди 74-годишна възраст. За България популационният риск е 6.52 т.е. една на всеки 6 жени може да се разболее от РМЖ.

Ракът на млечната жлеза при жените е на 1-во място по брой новодиагностицирани случаи (25.5%) и на 1-во място по смъртност – 1533 случая (18.5%).

Във възрастовата група 25-39 г. при жените ракът на гърдата е на първо място по новодиагностицирани случаи – 36.7% (с 2.4% увеличение спрямо 2018 г.) от всички злокачествени заболявания при тях; 40-54 г – 34.7%;  55-69 г. – 26.9%; 70-85г.+ е 19.6%.[1]

Ракът на гърдата е важен здравен проблем със значими обществени и социални последици при жените в целия свят. Въпреки постигнатите значителни успехи в биологичното и клинично поведение на заболяването и в неговото лечение през последните десетилетия, проблемът продължава да съществува и придобива все по-комплексен характер.

Данните показват, че за 20-годишен период от време случаите на РМЖ в световен мащаб са се удвоили. 

Ракът на гърдата е заболяване, вероятността за което нараства с възрастта, като преди 20-годишна възраст се среща изключително рядко. Нарастването е по-изразено при жените на възраст след 40 години и достига най-високи стойности във възрастта над 70 години.

Доста съществено увеличение на заболеваемостта от рак на гърдата до средата на 90-те години се наблюдава в тези Европейски страни, в които скрининговите програми не са били въведени. Смъртността от рак на гърдата нараства особено изразено в страните от Източна и Южна Европа от 50-те до края на 80-те години на миналия век, където тези тенденции се запазват и досега. Тенденциите в заболеваемостта и смъртността от рак на млечната жлеза са резултат от влиянието на редица фактори, включително въвеждането на популационните скринингови програми.

За България :

  • фактическата заболеваемост се е удвоила за периода 1981-2003 г. и от 43,6 на 100 000 жени в началото достига 87,4 – в неговия край, като средногодишното нарастване е 1,88 на 100 000 жени
  • смъртните случаи също се увеличават (от 796 през 1976 г. на 1 138 през 2003 г. до 1313 за 2008 г.), което отрежда първо място на рак на гърдата в структурата на смъртност при жените със злокачествено заболяване.

Един от основните проблеми при рак на гърдата в страната е високият процент на късно диагностицираните случаи с това заболяване, който не се е променил през последните 20 години. През 2003 г. новите случаи с рак на женската гърда в ІІІ-ІV стадий са 28,3% от всички диагностицирани, точно толкова колкото и през 1981 г.

Намалението на смъртността от рак на гърдата се свързва с подобрените терапевтични възможности и с откриването на туморите при тази локализация в по-ранен стадий.

Целта на Глобалната инициатива на СЗО за борба с рака на гърдата (GBCI) е да намали глобалната смъртност от рак на гърдата с 2,5% годишно, като по този начин предотврати 2,5 милиона смъртни случая от рак на гърдата в световен мащаб между 2020 и 2040 г. Намаляването на глобалната смъртност от рак на гърдата с 2,5% годишно би предотвратило 25% от смъртните случаи от рак на гърдата до 2030 г. и 40% до 2040 г. сред жените под 70 години. 

Трите стълба за постигане на тези цели са: 

  • промоция на здравето за ранно откриване; 
  • навременна диагноза; 
  • цялостно лечение на рак на гърдата.