Партиите и коалициите във Враца отново не постигнаха консенсус за състава на РИК – Враца, за провеждане на предстоящите избори.

Областният управител на Област Враца г-н Иван Сълов  проведе днес, 19.09.2021 г. в 10.00 ч. в сградата на Областна администрация консултации за състава на Районна избирателна комисия в VІ-ти избирателен район – Враца за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. При провеждане на консултациите участие взеха надлежно упълномощени представители на партии и коалиции. След проведените дебати не се постигна съгласие за председател, заместник председатели и секретар на РИК. Подписаният протокол ще бъде предаден в ЦИК за служебно определяне на длъжностите.