От няколко месеца двойката картали Патева и Бараба обитават естествено гнездо на територията на Природен парк “Врачански Балкан”. Това е първото гнездо на територията на природния парк и голям успех за парковата дирекция и организациите, работещи за завръщането на вида в страната.

Тази значима за региона новина е резултат от системната работа на Дружеството за защита на хищните птици, Фонда за дивата флора и фауна, Фондация Екообщност, Зелени Балкани и Дирекция на природен парк “Врачански Балкан”, довела до завръщането на вида в Западна Стара Планина.
Както съобщихме по-рано в района вече са сформирани 7 двойки. Припомняме, че черния лешояд се завърна в страната, в резултат на дългосрочна консервационна програма, финансира от страна на ЕК, редица европейски зоопаркове и донори, както и десетки дарители от страната и чужбина.
“Този успех е пример как съвместната работа между гражданските организации и институциите, могат да дадат отлични резултати за опазване на природата и в полза на обществото”, заяви Георги Стоянов от екипа на проект “Живот за брадатия лешояд”.
Последното съобщение за гнездене на черни лешояди в района е от Атанасов през 1931г., като тогава е съобщено гнездене на птиците в района на Черепиш.

През миналата година в района на Западна Стара Планина имаше сформирани 4 – 5 двойки от вида, а тази година има вече 7. В момента двойките се наблюдават и очакваме новини за гнездовия им успех.