Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди предложената от “Булгаргаз” по-ниска цена на природния газ за март.

Този месец тя е е 57.59 лв. за мегаватчас. Това е с 19% по-малко, отколкото през февруари.

В мотивите си от регулатора посочват, че прогнозното количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника – договорените количества азерски газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“, и от подземното газово хранилище в Чирен. Освен това след тръжна процедура “Булгаргаз“ е сключил договор за доставка на втечнен природен газ и с търговец от региона.