Открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление от “Булгаргаз” за утвърждаване на цена на природния газ за януари 2023 г. ще се проведе днес от 10:00 часа в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това става ясно от програмата на регулатора.

Общественият доставчик предложи за утвърждаване за следващия месец цена, по която да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в размер на 204,53 лева за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

БТА припомня, че КЕВР утвърди цена на природния газ за декември от 146,09 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че ако бъде одобрено от КЕВР, поскъпването на синьото гориво от 1 януари ще бъде с 39,73 процента.