89 067 624 лева е размера на бюджета на община Враца за 2021г.  Сумата е с близо 13 милиона лева повече от предходната финансова рамка. Преходният остатък е в размер на 7 440 598 лева, за местни дейности са предвидени  36 066 312 лева. Очакваните данъчни постъпления са в размер на 8 220 400 лева, а неданъчните приходи в хазната ще са 12 050 325 лева. Делегираните от държавата дейности са в размер 53 001 312 лева.

Предстои публично публично обсъждане на бюджета на 3 февруари от 16.00ч. в Градска концертна зала, което ще се проведе при всички противоепидемични мерки. Публичното обсъждане ще се проведе едновременно и неприсъствено чрез платформа за видеоконферентна връзка ZOOM. Код за включване в онлайн обсъждането може да бъде намерен 30 минути преди публичното обсъждане на Официалния сайт на Община Враца и Официалната фейсбук страница на Община Враца и Общински съвет – Враца. Общественото обсъждане ще може да бъде проследено в реално време на Официалната фейсбук страница на Община Враца и Общински съвет – Враца. Материалите за обсъждането са публикувани на Официалния сайт на Община Враца в категория „Бюджет”. Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджет на Община Враца за 2021 г. могат да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане. Гласуването на финансовата рамка, ще се състои след общественото обсъждане на извънредна сесия на ОбС, на 9 февруари.