Орлин Цветков и Светозар Луканов обжалват наложените им глоби за нарушение на Закона за обществените поръчки.

Глобите станаха факт след проверка на Агенция държавна финансова инспекция (АДФИ), обващаща периода от 2013г. до 2017 г.

 Орлин Цветков е глобен за това, че е възложил доставката на хранителни продукти за лечебното заведение без обявена обществена поръчка. Компрометиран е и изборът на охранителна фирма.  

Глобите са в размер на 1631 лв. и 5 000 лв., те са потвърдени, но решенията все още не са влезли в законова сила.

Светозар Луканов е глобен за това, че не е провел обществена поръчка за доставка на стендове за инвазивна кардиология, за доставка на медицински изделия и превързочни материали и др.

При него глобите са много повече, но все пак е успял да намали една от тях от 4 000 лв. на 3 000 лв. 

По част от делата има окончателни решения с потвърдени глоби, но други все още чакат съда да се произнесе. 

Припомняме, че Агенция държавна финансова инспекция  установи 67 на брой нарушения, направени по времето на двамата бивши директори. 

От проверени 11 обществени поръчки на обща стойност надвишаваща 12 млн. лв. бяха съставени 11 акта, установени бяха и 14 броя неоснователно проведени обществени поръчки за 4 млн.лв.