С мнозинство от близо 90 % /30 гласа „ЗА“/ общинските съветници приеха бюджета на Община Враца, който тази година е в размер на 132 179 845 лв.

Основните приоритети на местната администрация са – повече средства за паркови пространства и зелени площи, инвестиции в пътища в града и населените места и модернизация на уличното осветление.

Кметът Калин Каменов заяви, че фокус през 2024 година ще бъде обновяването на градската среда и парковите пространства, както и ще продължи поетапното обновяване на пътната инфраструктура в жилищните квартали.

През настоящата година са предвидени над 2 милиона лева за ремонт на пътната инфраструктура, обновяването на тротоарната мрежа и ремонт на паркинги в междублоковите пространства.

В програмата за капиталови разходи са осигурени средства в размер на близо 200 000 лв. за ремонт и обновяване на светофарните уредби в града, както и близо 200 000 лв. за модернизиране на уличното осветление.

С цел надграждане на постигнатото в градската среда е планирано обновяването на спирковите навеси, ремонт и изграждане на поливни системи, както и допълнителни средства за изграждането на многофункционалните паркове в ж.к. „Сениче“ и „Младост“.

През календарната година ще продължат инвестициите в образователната инфраструктура и развитието на метода на обучение Монтесори.

С цел подобряване ефективността и качеството на предоставяните услуги от ОП БКС в бюджета за 2024 година са осигурени над 1 000 000 лв. за закупуване на нова техника на предприятието – сметосъбиращи и почистващи машини, както и товарни автомобили.

И през настоящата година ще продължи изграждането на подземни контейнери и поетапната подмяна на старите съдове за битови отпадъци, като предвидените средства са в размер на близо 300 000 лв.

В сферата на социалната политика се увеличават средствата за новородени – по 550 лв. за новородено и по 600 лв. за близнаци, 45 000 лв. е размерът на Фонд асистирана репродукция, 150 000 лв. са осигурени за помощи за намалени цени на пътувания и 60 000 лв. за „Малки граждански инициативи“.

През 2024 година освен изпълнението на текущите проекти, местната администрация ще реализира проекти за – мерки за енергийна ефективност в Регионалната библиотека „Христо Ботев“, ще бъдат закупени 6 нови електробуси по проект „Мобилност“, както и ще стартира изпълнението на проекта за енергийно обновяване на залата за тенис.

В бюджета на Община Враца по традиция са осигурени средства за обезпечаване на културната програма и събитията от културния календар, предвидени са инвестиции в спортната инфраструктура и финансиране на местните спортни клубове.