Бившият кмет на Хайредин, Радослав Стойков, под чието управление северозападната община бе достигнала критични граници на бедност, отново иска да влезе в управлението.

След като два пъти не успя да спечели кметските избори, сега Радослав Стойков е заел първото място в кандидатската листа за общински съветници на Столетницата.

Явно от БСП са абдикирали от хората, които ги представляват в общината, защото и кандидатурата им за кмет е много спорна. Червените издигнаха тъмносин кандидат за кмет. Това е Борис Тодоров, който видно от снимката е близък до лидера на ДСБ ген. Атанасов. Тодоров все още е общински председател на тъмносините и това явно не пречи нито на тях, нито на червените.

От областното ръководство на ДСБ има пълно мълчание, Тодоров обаче се опитва да “замаже” очите на избирателите, като обяснява, че е кандидат на коалиция. Последното е факт, но е факт също, че БСП присъства на първо място в местната коалиция и няма друг кандидат за кмет.

Неговият нов съотборник за местните избори Радослав Стойков освен с редица провалени проекти и неосъществения завод за преработка беше и с наложена мярка “подписка” заради  злоупотреба със 107 851.81 лв. с ДДС.

Девет години разследващи и съдебни органи си прехвърлят топката по преписка и досъдебно производство срещу бившия кмет на Хайредин Радослав Стойков и неговата служителка Цецка Кирковска.

Двамата са били с наложена мярка “подписка” заради  злоупотреба със 107 851.81 лв. с ДДС.

Кирковска е била старши специалист в отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация” по време на управлението на Стойков.

Във връзка с получен сигнал за злоупотреби със средства при подмяна на водопроводната мрежа в с. Хайредин, Окръжна прокуратура – Враца образува преписка  №2729/09г.

С постановление от 19.05.2010г. е образувано досъдебно производство по процесното дело  срещу неизвестен извършител, за това, че за времето от август до декември 2008г. не е изпълнил служебните си задължения.

Не е осъществил контрол върху изграждането на селищна водопроводна мрежа, с цел да набави другиго облага и от това са настъпили значителни вредни последици.

Провинението е определено като престъпление по чл. 282, ал.2, вр.с ал. 1 от Наказателния кодекс.

Историята

На 23.06.2008г. Община Хайредин, след подадена молба, е одобрена от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за отпускане на средства в размер на 460 458 лв. за изпълнението на обект “Реконструкция на селищна и водопроводна мрежа”.

Месец по-късно е обявена обществената поръчка за изпълнител на дейностите по проекта. Явилите се фирми са две, а конкурсът печели “Албена” ЕООД – Мездра, отстранената фирма “Строителство и възстановяване”-Поделение Враца обжалва.

През септември същата година Общината и избраният изпълнител сключват договор. Според КЗК обаче възложителят е сключил този договор в нарушение.

През октомври 2008г. Община Хайредин, съгласно изискванията на ЗУТ сключва договор за строителен надзор с “Еврострой РН” ЕООД-Плевен.

Всичко става бързо. Освен извършените строително-монтажни дейности, установени с  протокол образец №19, е съставен и констативен акт за установяване годността и приемане на строежа – образец № 15 от 15 декември 2008г.

С този акт де факто обектът е приет от Приемателна комисия с представители на възложителя, проектант, изпълнител и представител на осъществяващото строителен надзор дружество.

В хода на разследването обаче, е установено, че по вид, количества и стойност договорените и впоследствие актувани строително-монтажни дейности на обекта

се различават от действително изпълнените.

Стойността на констатираните разлики е определена по договорени единични цени в размер на 107 851.81 лв. с ДДС.

Оказва се, че за обект, за който е осигурен строителен надзор, някои от съставените документи са в несъответствие с действителното състояние на обекта.

Отчетен е водопровод с дължина 1800.00 м. и възстановяване на асфалтобетонова настилка, каквото де факто няма изпълнявана.

В Констативния акт образец 15 е вписано, че са възстановени пътни настилки без това да е извършено. В констативния протокол е отразено, че е изпълнен 1731.00 м. водопровод, а протокол-образец 19 – 1 800 м.

През 2014г. Радослав Стойков и Цецка Кирковска са привлечени като обвиняеми като са им взети мерки за неотклонение “Подписка”. Мярката за Кирковска е отменена месеци по-късно, а в днешни дни, с постановление от 18.01.2019г.  окръжен прокурор е прекратил наказателното производство и е отменил и взетата мярка за неотклонение на бившия кмет на Хайредин.

Прекратяването е обжалвано пред съда в законовия срок, като Окръжният съд приема, че при фактологията и доказателствените материали, решаващата прокуратура е направила необосновано прибързан и обобщен краен извод, че в случая не е налице престъпление от общ характер.

Така, след 9 години,  търсенето ощетил ли е Радослав Стойков общината, чийто кмет е бил със сумата 107 851.81 лв.  продължава от стартовата си точка – Окръжна прокуратура – Враца. Стойков отново е кандидат в компанията на бивш кмет – Кирил Тодоров, заради който осъдиха цялата общинска администрация и Борис Тодоров, който пък е с неосъзната политическа ориентация.