Безплатни  ще бъдат учебниците за всички ученици от 1 до 12 клас от юли 2022 г.

Това става ясно от подписаното коалиционно споразумение от новите управляващи.

Към момента учебниците от 8 клас до края на гимназиалния курс са платени.

В коалиционното споразумение се предвижда още ограничаване броя учебниците по предмет за всеки клас, като по време на разговорите стана дума за таван от един или максимум два варианта. Заложена е и промяна в системата за оценяване пригодността на учебниците, както и пълен преглед на учебното съдържание

Предвижда се още промяна в Закона за предучилищното и училищното образование с цел невъзможност за партийно въздействие върху и от страна на РУО, директорите и учителите.

Ще бъдат извършени ревизия и актуализация на законовите и подзаконови нормативни актове, уреждащи:

Правилата за подбор и назначаване на директори на образователни институции;

Административните изисквания към учителите;

Разработване на комплексен план за мотивацията като стратегическа цел и средство за учители, директори, ученици и родители;

Нова система за стипендии за учениците;

Ограничаване броя учебниците по предмет за всеки клас, промяна в системата за оценяване пригодността на учебниците; пълен преглед на учебното съдържание;

Улесняване на достъпа на външни специалисти по определени учебни дисциплини в училищата;

Очаква се да бъде изработена и система за атестиране на учителите и директорите, включваща оценяване на знанията и уменията на учениците на входа и изхода от съответния образователен етап.

Ще бъде създаден нов модел за финансиране на училищата. Очакват се промени в Закона за професионалното образование и обучение за подобряване качеството на обучението и връзките с бизнеса.

 

Снимка: БНТ