И САС отказа предсрочното освобождаване на жестокия убиец.

Припомняме, че Врачанският окръжен съд  остави без уважение молбата за условно предсрочно освобождаване на Пламен Джорлев, осъден за убийството на съпругата си Дореми Джорлева.

Джорлев, на когото остават още около 2 години и половина затвор, се възползва от правото си на обжалване пред Софийски административен съд, но оттам потвърдиха решението на съда във Враца.

Пламен Джорлев  бе признат за виновен в това, че на 04.01.2012 г. в местността “Дъбравата”, в землището на с. Главаци, обл. Враца, умишлено е умъртвил съпругата си, като деянието е извършено с особена жестокост. За да не остави следи Джорлев бе направил опит да изгори трупа на жена си.

За това престъпление Врачанският окръжен съд му наложи наказание от 20 години „лишаване от свобода“, което да изтърпи при първоначален „строг“ режим.

Присъдата бе обжалвана пред Софийския апелативен съд, където наказанието бе намалено на 13 години и четири месеца „лишаване от свобода“.

Към момента той е изтърпял 10 години и 11 месеца от наказанието.

Неизтърпяната част е 2 години, 4 месеца и 29 дни.

В становището на ръководството на затвора във Враца се казва, че в поведението на Пламен Джорлев се очертава ясна тенденция към позитивна промяна.

Той отчита собствената си вина за извършеното  криминално престъпление.

През годините в затвора осъденият многократно е награждаван и не е наказван.

Съдействал е за изпълнение на планираните дейности в индивидуалния му план на присъдата.

От ръководството на Затвора отбелязват конструктивни промени в цялостното му поведение, които очертават положителна личностна промяна и имайки предвид това, предлагат молбата на лишения от свобода да бъде уважена.

Въпреки положителното становище на затвора, относно искането на осъдения, Врачанският окръжен съд остави без уважение молбата му.

„По отношение на този осъден не са налице и двете законови предпоставки за условно предсрочно освобождаване, както изисква разпоредбата на чл. 70, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс, а само едната – тази, че той е изтърпял повече от половината от наложеното му наказание.

В същото време врачанският Окръжен съд намира, независимо от положителната оценка, дадена в доклада и становището на ръководството на затвора, че постигнатите до момента положителни промени не са трайно установени. Те следва да бъдат стабилизирани и трайно проследени.

Липсва и категорична констатация за самокритичност от страна на осъдения към извършеното от него правонарушение.

Не може да се приеме, че има значително снижаване на риска от рецидив и вреди, тъй като, доколкото има такова, то не би могло да се приеме, като значително.

Следва да се има предвид, че институтът на условното предсрочно освобождаване е правна възможност, предоставена от закона на затворниците с поведение, надхвърлящо обичайно доброто, при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“.

Спазването на реда, дисциплината и етичните правила на поведение в Затвора са нещо нормално дължимо“ – се казва в мотивите на съда.