Главната сестра на Комплексен онкологичен център- Враца Ваня Данчева бе наградена с спрестижна награда на форума на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи- 20 години БАПЗГ-Заедно успяваме в качеството на здравните грижи.

Заедно с нея наградени бяха операционната акушерка Мая Георгиева и старшата сестра на Клинична лаборатория Петрана Петрова, които работят в същото лечебно заведение. 

Заслуженото признание професионалистите по здравни грижи от КОЦ-Враца получиха от Йорданка Тодорова, предстедател на регионална колегия на БАПЗГ-Враца по време на форума, който се проведе в града.

На съитието бе отправен и поздравтителен адрес от управителя на КОЦ-Враца към БАПЗГ по случай 20 години от създаването на асоциацията.