“В резултат на опустошителното управление на ГЕРБ и тяхната политика здравеопазването не е нито безплатно, нито достъпно – 80 на сто от болниците са концентрирани в три големи града, общинските фалират с дългове от половин милиард лева, пред затваряне са редица клиники и има изключителен глад за кадри. Резултатите от това управление са особено видими в Оряхово – общински център без болница, спешна помощ и реални здравни грижи”.

Това заяви пред гражданите на града при посещението в Оряхово Атанас Зафиров и пое ангажимент да съдейства за намиране на спешно решение на проблема.

“Знаете, че алтернатива за здравеопазването има и БСП я предлага – да върне държавата в управлението и регулациите в сектора. За осигурените лица да има гарантиран безплатен достъп до здравеопазване, за социално слабите – държавно гарантиран минимален пакет услуги.

БСП предлага и отпадане на търговския статут на болниците, остойностяване на дейностите, недопускане на демонополизацията на касата, плащане на пълен размер на вноските за определените групи, които са ангажимент на държавата, и въвеждане на персонално медицинско досие и диференцирана ставка ДДС за лекарствата и медицинските изделия.

Престъпление е в 21 век жителите на цяла община да са лишени от елементарни медицински грижи и да се налага да търсят медицинска помощ на десетки километри от мястото си на живот. БСП има решение на тези проблеми” , заяви Зафиров и припомни, че в листата на БСП за България има двама уважавани лекари, които знаят решението на натрупаните проблеми в системата на здравеопазването.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!