Директорът на РИОСВ – Враца допусна варианта, че от “Камибо” може и да лъжат Инспекцията, че са взели проба от водата, в която доскоро се съхраняваха 110 тона серовъглерод. Както и че изобщо имат намерение да я изкарат от територията на предприятието. Това Христов направи вчера, пред представители на обществеността и журналисти.

На срещата стана ясно още, че Инспекцията не е била уведомявана за тази проба от управителя на фирмата, нито дали  е била взета от акредитирана лаборатория, каквато няма в България.

Стана ясно още, че РИОСВ е напълно безсилна институция, що се касае до актове и глоби, и твърде силна институция, що се касае до даване на разрешителни за стартирането на различни вредни за живота и здравето на хората дейности.