Арх. Марина Ташева е кандидат за народен представител от “Демократична България – Обединение”с № 11 и преференция 102.

В сектор „Проектиране и строителство“ са заети над 135 000 души или 6% от трудовия пазар. Въпреки огромната си важност за икономиката и обществото ни, секторът е неглижиран, използва се предимно за реализиране на корупционни схеми като отклоняване на средства по обществени поръчки, пране на пари, злоупотреба с влияние. Един от основните проблеми е остарялата и неефективна правна рамка ( Закон за устройство на територията), която е с остаряла философия и от приемането си през 2001 г. досега има над 90 спешни поправки.

Един от основните проблеми на ЗУТ е изкривяването на отговорностите в строителството.

В него са създадени много правни фигури – възложител, строител, проектант, главен архитект, надзор, ДНСК – и отговорността в крайна сметка се размива помежду им. Излишно е да обяснявам и да давам примери от практиката си, как това дава възможност на представителите на администрацията да занижават контрола или да превишават правомощията си според случая. Това е ежедневие.

Ние от “Демократична България – обединение” предлагаме:

Нова съвременна правна рамка.

Предлагаме адаптация и въвеждане в кратки срокове на Кодекс на проектирането и строителството на мястото на сегашния ЗУТ.

Кодексът ще бъде структуриран по примера на Международния строителен кодекс и ще следва неговата ясна философия на отговорности, роли и взаимоотношения в строителството. Ще бъдат премахнати остатъци от социализма като главни архитекти, неработещи процедури и неадекватна административна тежест. Ще бъдат въведени стриктни изисквания и материални застраховки за участниците и видовете обекти. Всеки проектант, отговарящ на определени изисквания придобива т.нар. правоспособност, към която има задължителна застраховка. Необходимо ли е да се изразходват средства от бюджета за последваща двойна проверка на проектната документация, веднъж от главен архитект и последваща от ДНСК, където забележете, почти няма архитекти с правосопособност? Категорично мога да кажа, че тази двойна, а понякога тройна проверка (от надзор) не прави строителството нито по-законно, нито по-качествено. Напротив, прави го по-скъпо и по-бавно, по- безотговорно и удобно за корупцията.

Изцяло прозрачна електронна среда на водене на документацията.

Проектите ще могат да се предават само електронно, ще бъдат разглеждани електронно на случаен принцип и разрешенията ще се издават и обявяват онлайн, за максимална прозрачност и обективност. При съмнения за нарушения и/или при дефекти, документацията ще е налична и достъпна за всички. Тук искам да кажа, от личния си опит като главен архитект, че имаше случаи, в които дни наред пренасяхме кашони от банани пълни с папки и биехме печати, без да имаме време да свършим нищо смислено вместо това.

Разхищението на човешки ресурс е основен проблем в администрацията. И по всякакъв начин бих променила това!

Електронно досие на всеки обект след въвеждането му в експлоатация.

Това ще е естествено продължение на електронните проекти и разрешението за ползване. В досието ще се вписват контролните проверки на системите и инсталациите (фасадни изолации, асансьори, електрически и тръбни проводи). Тук ще се отразяват и извършените ремонти и конструктивни промени.

Обществени архитектурни или инженерни конкурси преди възлагане на обществени обекти.

Наложената практика през последните години големите обекти да се възлагат без проект е срещу обществения интерес за ефикасно и качествено инвестиране на бюджетните средства. Възлагането на обекти на строителни фирми, които да ги проектират „в движение“ им дава възможност да влагат некачествени решения и най-вече прави обществения контрол невъзможен. Избирането на изпълнители само по опит, цена и срок, без конкретен проект за оценка, е крайно неефективно, рисковано и непрозрачно.

Непрозрачността от своя страна е идеалната предпоставка за корупция.

Изтичащият срок на паспортизация на сградния фонд е друг основен проблем в България.

Това е проблем, който засяга националната сигурност на страната. Този проблем трябва да бъде изцяло финансиран от държавата, без финансово натоварване на гражданите;

Премахване на модела с отчисление корупция (за материали и плащане на труд и за даване на проекти), даване на проекти срещу връщане на пари към властта.

Тази практика гарантира ниско качество и на материали, и на изпълнение. Гарантирано води до ремонт на ремонта и допълнително плащане.
  • Промяна на управлението;
  •  Премахване на корупционни практики;
  •  Прозрачни обществени поръчки;
  •  Отваряне на поръчките за повече участници (без изкуствени ограничения).
  • Липса на активна актуална кадастрална записка на подземния кадастър на улични проводи и съоръжения.
  •  Да се актуализира и поддържа, с носене на отговорност от всички по веригата.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!