За повишаване безопасността на движение в Осен, както бе съобщено през миналата седмица, по молба на Агенция „Пътна инфраструктура“ Областната дирекция на МВР-Враца осигури патрулиращи автомобили в селото. Полицейските служители и Областно пътно управление – Враца работят в тясно сътрудничество, за да се гарантира безопасността.

Както вече беше публично оповестено, АПИ има готовност да изгради и изкуствени неравности (легнали полицаи) за допълнително ограничаване на скоростта на движение в селото.

За целта инициативата трябва да е на Община Криводол, с която да предприеме мерки за намаляване на скоростта на движение в с. Осен и осигуряване на безопасността на жителите му. Такива стъпки от страна на местната власт до момента не са предприети.

С писмо N08-00-930 от 7 юли 2023 г. кметът на Криводол Христо Доков и кметският наместник на с. Осен Петя Петрова писмено са уведомени за процедурата. В кореспонденцията са посочени и стъпките, които и общината, и АПИ трябва да предприемат в кратък срок.

Процедурата изисква инициатива от Община Криводол за сформиране на комисия, в която участват представители на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР-Враца, община Криводол и Областно пътно управление – Враца.

Комисията трябва да направи оглед на място и да определи местата за изграждане на изкуствените неравности в село Осен.

Такава комисия до момента не е сформирана от Община Криводол.

Директорът на ОПУ-Враца инж. Веселин Николов е разговарял с кмета на Криводол Христо Доков и той го е уверил,

че предстои свикване на комисия в понеделник – 17 юли. АПИ е в готовност да изгради изкуствените неравности до 5 дни след заключенията на комисията и изготвен от Общината проект.