Докато едни губят от поскъпването на електроенергията, други като производителите на ток печелят. Най-ясно това се вижда при АЕЦ “Козлодуй”, чиито производствени разходи са сравнително ниски и постоянни (заради отдавна изплатената инвестиция в централата), а енергията, която продава на борсата, поскъпва драстично през последните месеци, пише Капитал.

Така, въпреки че рекордните цени на тока бяха регистрирани през ноември, а октомври е с 50% по-скъп от септември, междинния финансов отчет на АЕЦ към края на деветмесечието пак е внушителен. При еднакво производство на електроенергия приходите се увеличават с над 70% на годишна база – до 1.57 млрд. лв. Печалбата обаче е почти три пъти по-голяма – от 245 млн. лв. тя се повишава до 717.5 млн. лева. Но голяма част от тези пари не остават в централата.

Изтегляне на парите

Свръхпечалбата на АЕЦ-а, която надвишава значително прогнозните разчети, буквално се иззема от държавата, за да се компенсира бизнесът за скъпия ток със 110 лв./мВтч през октомври и ноември.

От отчета става ясно, че са изплатени 138 млн. лв. дивидент на БЕХ, който е отчислен от печалбата за 2020 г., а заедно с това е изплатен и допълнителен дивидент от 470 млн. лв. – през февруари 220 млн. лв. за сметка на фонд “Други резерви” и през август 250 млн. лв. за сметка на неразпределена печалба от минали години и фонд “Други резерви”.

При всички случаи държавата ще изиска и още един извънреден дивидент от АЕЦ “Козлодуй”, тъй като схемата с компенсациите за бизнеса не само ще продължи през декември и след Нова година, но и най-вероятно самият размер на компенсациите ще се увеличи – от сегашните 110 лв. на поне 170 лв./мВтч.

Какво остава в сметките

Въпреки изплатените редовни и допълнителни дивиденти наличните парични средства на АЕЦ “Козлодуй” се увеличават. От 485 млн. лв. към 30 септември 2020 г. те достигат 720 млн. лв. към 30 септември 2021 г.

Източник:  “Капитал”.