На официална церемония днес изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД Георги Кирков и Лионел Геф – старши вицепрезидент по горивото на Фраматом, подписаха споразумение за доставка на свежо ядрено гориво за българската централа.


„Днес е важен ден в историята на АЕЦ „Козлодуй”. С подписаното споразумение с Фраматом завършва процесът по диверсификация на доставките за българската ядрена централа”, каза министърът на енергетиката Росен Христов. Той поясни, че истинската диверсификация означава замяна на един доставчик с минимум два доставчика, работещи в конкурентна среда. Освен компанията ТВЕЛ – Руска федерация, свежо ядрено гориво за реактори тип ВВЕР-1000 произвеждат Уестингхаус Електрик Швеция АВ и Фраматом – Франция. На 22 декември 2022 г. бе сключен договор за производство и доставка на касети със свежо ядрено гориво за пети блок на АЕЦ „Козлодуй” с Уестингхаус – Швеция. Фраматом произвежда касети със свежо ядрено гориво, които са аналог на касетите, използвани в шести блок на ядрената ни централа. Горивните касети на Фраматом ще се произвеждат в заводи в Европа.
„Непрекъснатата експлоатация на АЕЦ „Козлодуй” с максимален капацитет е изключително важна за енергийната и националната сигурност на България”, каза още енергийният министър Росен Христов. По неговите думи с доставките на свежо ядрено гориво от страна на Уестингхаус и Фраматом се гарантира безпроблемната работа на 5 и 6 блок на ядрената електроцентрала в следващите 10 години. Министър Христов изрази увереност, че партньорството с двете най-големи международни компании, базирани в Европа, ще доведе до реализацията и на нови ядрени мощности у нас.
Цялостното диверсифицирано портфолио за всички оператори на ядрени централи в ЕС е ключово условие за гарантиране на непрекъснатата и безопасна работа на ядрените мощности и сигурното и надеждно производство на електроенергия.


„С партньорите от Фраматом ще положим максимални усилия съгласно целите и сроковете, разписани в това споразумение, за да стигнем до подписването на договора”, каза изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй” Георги Кирков. Сключеното днес споразумение регламентира график на бъдещите преговори и сключване на договор за доставка на свежо ядрено гориво за шести блок на АЕЦ „Козлодуй”. Двете страни ще сключат договор за до 12 презарядки за периода 2025 – 2034 г. включително.
Старшият вицепрезидент по горивото на Фраматом Лионел Геф изрази своето задоволство от съвместната работа с АЕЦ „Козлодуй”. „Щастливи сме, че можем да съдействаме за развитието на реакторите тип ВВЕР-1000, разположени на територията на Европа, и по специално за АЕЦ „Козлодуй”, каза той. По думите на г-н Лионел Геф българската ядрена централа има важна роля в производството на беземисионна електрическа енергия. Старшият вицепрезидент по горивото на Фраматом подчерта, че френското свежо ядрено гориво вече е получило лиценз.
Усилията за намаляване на зависимостта от един доставчик на ядрени материали и услуги за АЕЦ „Козлодуй” са изцяло в съответствие с политиката на Агенцията по доставки на ЕВРАТОМ за диверсификация. В изпълнение на тези изисквания, със свое решение от 9 ноември 2022 г. Народното събрание възложи на Министерския съвет да осигури условия за лицензиране на неруско ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй”.
В събитието участваха още зам.-министърът на енергетиката Еленко Божков, изпълнителният директор на БЕХ Иван Андреев и посланикът на Франция Жоел Мейер.