Адвокат Албена Коцанкова е говорител на РИК-Враца. Решението бе взето на проведеното на 22.05.2021г. заседание на комисията.

Освен това Районната избирателна комисия взе решение и за създаване на работна група от специалисти за подпомагане дейността на РИК Враца при произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 година. Работна група от специалисти ще включва двама експерти и четири технически сътрудници към РИК.

Комисията определи и работното си време, като в работни дни от понеделник до петък то ще бъде от 9.00 часа до 17.00 часа, а в неработни дни и в събота и неделя от 10.00 часа до 15.00 часа.

В дните, в които изтичат определените от закона срокове, РИК – Враца ще приема документи до 17.00 часа.

Комисията ще приема и разглежда всички писмени жалби, както и постъпилите по електронната поща, които са от нейната компетентност.

РИК – Враца реши още, че когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията на РИК Враца се подписват от заместник-председател за „председател” и от Николай Пенков Николов- член на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански за „секретар”, предложени от различни партии и коалиции.

Всички решения могат да бъдат прочетени на страницата на РИК.

Те подлежат на оспорване в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия.