При проверката на обществената поръчка, проведена от „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД не са открити нецелево изразходвани средства и нанесени вреди, както и не са са съставени актове за начет.

Открити са обаче нарушения.

Агенцията за Държавен финансов надзор не е открила индикатор за измама при проверката за законосъобразност при възлагането на обществена поръчка за „Модернизиране на градския транспорт в Община Враца, фаза II – покупка на тролейбуси за обслужване на транспортната схема на гр. Враца

От Агенцията са проверили включително и изпълнението на сключения за поръчката договор с „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД – гр. София,

генерал агрохимикали

както и съответствието на доставените тролейбуси с предложените и договорени такива, плащанията и отчитането на разходите по договора.

Обект на проверката на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД са били една обществена поръчка на стойност 9 090 000 лв. без ДДС и един договор на стойност 10 904 760 лв..

Не са открити нецелево изразходвани средства и нанесени вреди, както и не са са съставени актове за начет.

Открити са обаче нарушения, по чл.24, ал.4 от ППЗОП – 2 бр.,  чл.15, ал.1 от ППЗОП – 1 бр., чл.26, ал.1, т.1 от ЗОП – 1 бр. и чл.29, ал.1 от ЗОП – 1 бр. за които са съставени са 2 броя акта.

page98image24592960 page98image24593152page98image24593344 page98image24593536page98image24593728page98image24593920page98image24594112page98image24594304page98image24594496page98image24594688page98image24594880page98image24595072page98image24595264page98image24595456page98image24595648page98image24595840page98image24596032 page98image24596224page98image24596416 page98image24596608